Zmniejszenie obciążeń podatkowych dla twórców

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiedziało zniesienie limitu kosztów ryczałtowych dla twórców. Tym samym, podatnicy będą mogli odliczać koszty od całego otrzymanego wynagrodzenia, a nie jak do tej pory od określonej ustawowo granicy przychodu.  W poprzedniej kadencji Sejmu przywileje dla twórców zostały znacząco ograniczone. Zgodnie z obecnym stanem prawnym 50 % kosztów można odpisać jedynie od przychodu do kwoty 85.528,0 ...

Więcej

Nieważność jednostronnych czynności prawnych a rękojmia ksiąg wieczystych

W dniu 21 stycznia 2016 roku Sąd Najwyższy ostatecznie rozstrzygnął sprawę prowadzoną przeciwko deweloperowi - Firmie Inwestycyjnej Leopard S.A. w upadłości likwidacyjnej, z powództwa jej klientów – lokatorów wybudowanych przez nią budynków. Pozwana ustanowiła na rzecz nowojorskiego funduszu inwestycyjnego „Manchester Securities” hipoteki, które miały pierwszeństwo przed zabezpieczeniami lokatorów. Celem klientów Lepoarda było wykreślenie ...

Więcej

Kontrole cen transferowych.

Jakiś czas temu Ministerstwo Finansów zapowiedziało przeprowadzenie w firmach kontroli cen transferowych. Czynności te będą podejmowane nie tyle z inicjatywy samego Ministerstwa, lecz z uwagi działania krajów OECD i Unii Europejskiej w przedmiocie zjawiska cen transferowych. Przerzucanie dochodów pomiędzy powiązanymi podmiotami gospodarczymi jest już powszechne. Na czym może polegać taka kontrola? W rzeczywistości analiza cen transferowy ...

Więcej

Zmiany w funkcjonowaniu Systemu Dozoru Elektronicznego

W ubiegłym tygodniu przyjęty został projekt nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego. Część zakładanych zmian dotyczy także Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE). Oznacza to de facto powrót do stanu prawnego obowiązującego jeszcze przed 1 lipca 2015 roku, a więc do stanu sprzed tzw. rewolucji w prawie karnym. Po wejściu w życie nowych przepisów, system dozoru elektronicznego będzie mógł być wykorzystywany przy wykonywani ...

Więcej

Koniec bankowych tytułów egzekucyjnych

W kwietniu 2015 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż przepisy wprowadzające bankowy tytuł egzekucyjny są niekonstytucyjne ponieważ naruszają zasadę równości stron. Właśnie weszła w życie nowelizacja Prawa bankowego uwzględniająca to orzeczenie. Oznacza to, iż bankowy tytuł egzekucyjny znika z obrotu prawnego. Bank, tak jak każdy uczestnik czy też strona umowy będzie musiał dochodzić należności w postępowaniu sądowym. Do tej pory sądy na ...

Więcej

Zamieszczanie materiałów na stronie internetowej a prawo autorskie

W kontekście pojawiających się nowelizacji prawa autorskiego warto przybliżyć orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Łodzi, które dotyka materii prawa autorskiego. W przedmiotowym stanie faktycznym przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, prowadziła stronę internetową. Przedsiębiorca zamieszczał na niej swoje fotografie, oraz informował o zastrzeżeniu wszelkich praw autorskich do tych fotografii. Na stronie znajdował się ...

Więcej