Zmniejszenie obciążeń podatkowych dla twórców

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiedziało zniesienie limitu kosztów ryczałtowych dla twórców. Tym samym, podatnicy będą mogli odliczać koszty od całego otrzymanego wynagrodzenia, a nie jak do tej pory od określonej ustawowo granicy przychodu.

 W poprzedniej kadencji Sejmu przywileje dla twórców zostały znacząco ograniczone. Zgodnie z obecnym stanem prawnym 50 % kosztów można odpisać jedynie od przychodu do kwoty 85.528,00 zł rocznie. Na skutek tego, maksymalna kwota odliczenia dla twórców wynosi 42.764,00 zł. Co więcej, przekroczenie progu uniemożliwia przejście przez twórcę – podatnika na regulację dot. 20 % kosztów, która przysługuje co do zasady autorom dzieł.

 Planowane zmiany są jednym z elementów roztaczania większej opieki Państwa nad kulturą.

Obecny stan prawny uderzał w dużej części w grupę średnio zamożnych artystów, zmuszając ich szukania oszczędności w inny sposób w tym m.in. do zakładania własnej działalności gospodarczej. Przy analizie proponowanych zmian warto wskazać, iż preferencyjne zasady 50 % kosztów w praktyce zaczęły być stosowane nie tylko przez twórców – artystów, lecz także wykładowców, informatyków, czy marketingowców. W opinii środowisk artystycznych MKiDN powinno rozważyć takie ukształtowanie przepisów, by wspierając kulturę polską nie ułatwiać optymalizacji podatkowej osobom, których działalność ze sztuką za wiele wspólnego nie ma.

 Obecnie trwają wspólne prace MKiDN oraz Ministerstwa Finansów nad projektem nowelizacji ustawy o PIT.