Slide background

Naturalnie rozwojowi

Ukierunkowani na przyszłość
Slide background

Naturalnie pewni

Doświadczenie gwarancją stabilności
Slide background

Naturalnie kompetentni

Godni zaufania Praktycy prawa
logo
 • Kancelaria Ratajczak Mańkowski Adwokaci Radcowie Prawni świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej, w szczególności z zakresu obsługi prawnej biznesu, klientów indywidualnych oraz z zakresu doradztwa podatkowego.
 • Grono wspólników, pracowników i współpracowników kancelarii świadczy usługi prawne wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wspieranie naszych klientów radą, fachową wiedzą i doświadczeniem.
 • Pracownicy kancelarii Ratajczak Mańkowski Adwokaci Radcowie Prawni reprezentują wysoki poziom wiedzy prawniczej, a nadto posiadają bogate doświadczenie w zakresie usług prawnych.
 • Naszą misją jest skuteczna pomoc w rozwiązywaniu zagadnień prawnych, a podstawą działania profesjonalizm połączony z umiejętnością zaufanej i efektywnej komunikacji z klientami.
 
 

Naszym celem jest skuteczność. Płynie ona z doświadczenia i fachowej wiedzy naszego zespołu.

 

 

POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW

NASZ ZESPÓŁ TO EKSPERCI W BUDOWANIU TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

Robert
Ratajczak

adwokat / wspólnik

Adwokat specjalizujący się w zagadnieniach własności intelektualnej. Doradza podmiotom z branży internetowej, podmiotom zajmującym się produkcją filmową oraz obrotem prawami do utworów, ze szczególnym uwzględnieniem materii z zakresu prawa autorskiego oraz międzynarodowej ochrony własności intelektualnej. Posiada również bogate doświadczenie w prawie karnym, obejmujące zarówno obronę jak i reprezentowanie interesów pokrzywdzonych w procesie karnym. Autor bloga: http://prawo-autorskie-blog.pl

Tomasz
Mańkowski

radca prawny / wspólnik

Radca prawny. Specjalista w zakresie prawa gospodarczego, handlowego i administracyjnego. Na bieżąco doradza przedsiębiorcom w rozwiązywaniu kwestii prawnych. Posiada również doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego. Świadczył usługi prawne w ramach licznych procesów i transakcji mających na celu reorganizację przedsiębiorstw i optymalizację działalności podmiotów gospodarczych. Reprezentuje klientów kancelarii przed organami administracji publicznej.

Urszula
Ratajczak

adwokat / wspólnik

Adwokat specjalizująca się w prowadzeniu cywilnoprawnych sporów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z problematyką rozwodów oraz podziału majątku wspólnego. Reprezentowała klientów kancelarii w licznych, zakończonych sukcesem, postępowaniach sądowych. W praktyce prawnej Mecenas Urszuli Ratajczak pozostają również sprawy związane z problematyką prawa transportowego oraz prawa pracy.

Patrycja
Mańkowska

radca prawny / wspólnik

Radca prawny z doświadczeniem w zakresie prawa cywilnego, handlowego oraz prawa pracy. Zajmuje się m.in. bieżącą obsługą korporacyjną klientów kancelarii, prawem spółek i rynku kapitałowego z uwzględnieniem problematyki koncepcyjnej i wykonawczej procesów restukturyzacyjnych i optymalizacji działalności gospodarczej przedsiębiorców.

 

Jacek
Obidowski

doradca podatkowy / radca prawny

of counsel

Radca prawny i doradca podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z procesami optymalizacyjnymi, postępowaniami kontrolnymi, postępowaniami podatkowymi oraz sporami zarówno z organami podatkowymi, jak z organami kontroli skarbowej. Mecenas Jacek Obidowski posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w ramach pełnionej służby publicznej jako naczelnik oraz zastępca naczelnika kilku urzędów skarbowych, jak również jako oskarżyciel skarbowy oraz współtwórca polityki bankowej w centrali jednego z banków. Autor licznych publikacji fachowych z zakresu prawa podatkowego.

Wojciech
Lech

rzecznik patentowy

of counsel

Rzecznik Patentowy od 1988 roku, Europejski Rzecznik Patentowy od 2004 roku. Założyciel Kancelarii Patentowej LECH. Pełnomocnik do spraw wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych reprezentujący Klientów w sporach przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, wspólnotowym Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante oraz sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej.

Tytus
Jęcz

adwokat

Adwokat zajmujący się szeroko pojętym prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z prawem nieruchomości. Specjalista w zakresie prowadzenia sporów sądowych klientów kancelarii. W kręgu zainteresowań mecenasa Jęcza pozostają również zagadnienia związane z wypadkami przy pracy.

 

PREZENTOWANE WYŻEJ GRONO SPECJALISTÓW KORZYSTA Z WSPARCIA PRAWNIKÓW –
APLIKANTÓW, MŁODSZYCH PRAWNIKÓW ORAZ PERSONELU ADMINISTRACYJNEGO.


 

OBSZARY PRAKTYKI

WIELE DZIEDZIN - JEDNA KANCELARIA

 • Doradzamy jak efektywnie i odpowiedzialnie korzystać z prawa własności intelektualnej. Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, praw własności intelektualnej i przemysłowej, prawa prasowego oraz prawa konkurencji. Pomagamy zarówno w zakresie sporządzania i analizy niezbędnej dokumentacji w tym umów i opinii prawnych. Uczestniczymy w negocjacjach oraz w sporach przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, wspólnotowym Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, a także przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. W ramach popularyzowania wiedzy z zakresu praw autorskich wspólnik kancelarii, adwokat Robert Ratajczak, prowadzi bloga prawo-autorskie-blog.pl

 • Świadczymy pomoc prawną w zakresie postępowania przed organami ścigania oraz w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji, zarówno w sprawach o przestępstwa, wykroczenia, w sprawach karno-skarbowych, a także w zakresie prawa karnego wykonawczego. Posiadamy także bogatą praktykę w zakresie spraw karnych gospodarczych. Zespół kancelarii składa się z prawników, którzy posiadają doświadczenie zarówno jako obrońcy, jak również jako pełnomocnicy osób pokrzywdzonych. Rozumiemy, jak istotną rolę pełni obrońca lub pełnomocnik w postępowaniu karnym, dlatego też do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.

 • Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Pomagamy stworzyć bezpieczne i optymalne rozwiązania, ukierunkowane na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa prawnego. Wspieramy naszych klientów w negocjacjach z zakresu prawa oraz świadczymy usługi zastępstwa prawnego w postępowaniach administracyjnych i sądowych z zakresu prawa pracy.

 • Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne dla krajowego i zagranicznego biznesu. Pomagamy w wyborze optymalnych struktur prowadzenia działalności gospodarczej i tworzeniu odpowiednich podmiotów, zapewniających realizację założonych celów ekonomicznych. Służymy również wsparciem w opracowaniu i wdrożeniu procesów reorganizacji istniejących spółek osobowych i handlowych jak również innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, z wykorzystaniem krajowych i międzynarodowych podmiotów gospodarczych. Sporządzany analizy prawne i raporty due diligence.

 • Świadczymy na rzecz przedsiębiorców kompleksową pomoc prawną z dziedziny prawa podatkowego. Pomagamy uzyskać wiążące interpretacje przepisów prawa podatkowego. Reprezentujemy w postępowaniach przed organami administracji celnej, podatkowej oraz skarbowej jak również w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Doradzamy przy efektywnym podatkowo planowaniu realizacji przedsięwzięć gospodarczych oraz przy optymalizacji podatkowej przedsiębiorców obejmującej zarówno bieżącą działalność gospodarczą jak i pojedyncze transakcje krajowe i międzynarodowe.

 • Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesach inwestycyjnych obejmujących nieruchomości, począwszy od analizy stanu prawnego przez wsparcie w procesie nabywania nieruchomości po kompleksowy nadzór prawny nad wszystkim stadiami prowadzonej inwestycji, doradzając na etapie planowania i zagospodarowania przestrzennego, procedur administracyjnych, zawierania umów z wykonawcami oraz komercjalizacji inwestycji i jej bieżącym użytkowaniu. Doradzamy inwestorom, deweloperom, właścicielom nieruchomości, podmiotom finansującym, projektantom i wykonawcom jak bezpiecznie realizować poszczególne zadania wchodzące w skład procesu inwestycyjnego.

 • Prowadzimy doradztwo prawne na rzecz podmiotów sektora transportowego. Doradzamy w postępowaniach administracyjnych w zakresie uzyskiwania licencji i zezwoleń w transporcie drogowym, sporach z pracownikami, w toku postępowań prowadzonych przez organy administracji i ochrony prawa w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

 

 

KANCELARIA CZYNNIE WSPIERA IDEE
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW.

CSR

Wierzymy, że posiadane przez nas umiejętności mogą przyczynić się do polepszenia otaczającej nas rzeczywistości.

WYKORZYSTUJĄC POSIADANĄ WIEDZĘ, PRO PUBLICO BONO, DOKŁADAMY STARAŃ,
BY PRZEKUĆ JĄ NA EFEKTYWNE WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

Wspieramy także inicjatywy prospołeczne związane z ochroną środowiska naturalnego.

 

PRAWO NA CO DZIEŃ

Konwent Rozwoju #4 [Think Future]

W zeszłą środę, na Konwencie Rozwoju #4 / Think Future, organizowanym jak co roku ma MTP Poznań, mec Robert Ratajczak miał przyjemność opowiedzieć o prawach do marki w kontekście planowania biznesu. Poniżej załączamy krótką foto re ...

Wymóg wyraźnego określenia obowiązków wykonawcy w dokumentacji przetargowej.

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał w dniu 13 lipca 2017 roku postanowienie w sprawie pytania prejudycjalnego złożonego przez Krajową Izbę Odwoławczą w przedmiocie skargi Saferoad – uczestnika przetargu na utrzymanie w należytym stan ...

logo

KONTAKT

CHĘTNIE ODPOWIEMY NA PAŃSTWA PYTANIA