Zmiana modelu kontroli postanowień wzorców umów

Dnia 17 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zmienia model kontroli postanowień wzorców umów. Wspomnianą nowelizacją uchylono przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca za niedozwolone, a procedurę kontroli wzorców umowy uregulowano w ustawie o ochronie ko ...

Więcej

Podział majątku wspólnego obejmującego nieruchomość rolną

Niedawne zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a także kodeksu cywilnego znacząco utrudnią podział majątku wspólnego małżonków, w skład którego wchodzi nieruchomość rolna. Od dnia 30 kwietnia 2016 roku do podziału majątku wspólnego małżonków po rozwodzie będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Oznacza to, że jeżeli w skład majątku małżonków wchodzi nieruchomość rolna o powierzchni 0 ...

Więcej

Odpowiedzialność wydawcy za przedruki

Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Sądu Najwyższego (sygn. akt I CSK 379/15) wydawca nie odpowiada za przedruki jego publikacji na innych portalach, a jedynie za swoje publikacje. Orzeczenie zapadło na gruncie sporu pomiędzy Romanem Giertychem a Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. – wydawcą dziennika „Fakt”. Roman Giertych domagał się zadośćuczynienia za publikację zmanipulowanego przez dziennikarkę gazety artykułu, który sugerował, jak ...

Więcej

Projektowane zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowuje zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowelizacja ustawy jest podyktowana obowiązkiem wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. W myśl niedawno opublikowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o ...

Więcej

Prowadzenie działalności hazardowej na starych zasadach

Okres na dostosowanie się do wymogów wynikających z nowelizacji ustawy o grach hazardowych, dotyczy wyłącznie przedsiębiorców prowadzących działalność hazardową na podstawie koncesji lub zezwolenia wydanych przed dniem 3 września 2015 roku. Taki wniosek płynie z postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2016 roku (sygn. akt I KZP 1/16). W myśl art. 4 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z ...

Więcej

Nowelizacja zasad obrotu nieruchomościami rolnymi

Dnia 30 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która w istotny sposób wpływa na zasady regulujące obrót gruntami rolnymi. Wraz z wejściem w życie wspomnianej ustawy zostanie ograniczona swoboda sprzedaży gruntów rolnych. Nieruchomości rolne o powierzchni 0,3 ha lub większej, co do zasady, będą mogli ...

Więcej