Koniec bankowych tytułów egzekucyjnych

W kwietniu 2015 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż przepisy wprowadzające bankowy tytuł egzekucyjny są niekonstytucyjne ponieważ naruszają zasadę równości stron. Właśnie weszła w życie nowelizacja Prawa bankowego uwzględniająca to orzeczenie.

Oznacza to, iż bankowy tytuł egzekucyjny znika z obrotu prawnego. Bank, tak jak każdy uczestnik czy też strona umowy będzie musiał dochodzić należności w postępowaniu sądowym. Do tej pory sądy nadawały klauzulę wykonalności na przedstawiony przez bank BTE, co już uprawniało do prowadzenia egzekucji.

Bardzo korzystne dla klientów banków jest to, iż w razie postępowania sądowego będzie możliwe stosowanie przez sądy art. 320 kc umożliwiającego rozłożenie należności na raty. Do tej pory takich możliwości nie było. Mimo, iż bank nie będzie mógł korzystać z bankowego tytułu egzekucyjnego to będzie miał inne możliwości zabezpieczenia swoich roszczeń. Bank będzie mógł wymagać od swoich klientów podpisania weksla in blanco, ustanowienia hipoteki umownej czy poddania się egzekucji w akcie notarialnym. Jednakże, choćby dzięki tej ostatnie instytucji klient banku czy też przyszły dłużnik otrzymuje pełną i fachową pomoc profesjonalisty jakim jest notariusz. Zostaną mu zatem wytłumaczone wszystkie kwestie związane np. z instytucją poddania się egzekucji w akcie notarialnym.

 Należy pamiętać, iż co prawda banki nie mogą już korzystać z BTE to jednak tytuły, którym sądy nadały już klauzulę wykonalności pozostają w obrocie i na ich podstawie może być prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Źródło: ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy- Prawo bankowe.