Kontrole cen transferowych.

Jakiś czas temu Ministerstwo Finansów zapowiedziało przeprowadzenie w firmach kontroli cen transferowych.

Czynności te będą podejmowane nie tyle z inicjatywy samego Ministerstwa, lecz z uwagi działania krajów OECD i Unii Europejskiej w przedmiocie zjawiska cen transferowych. Przerzucanie dochodów pomiędzy powiązanymi podmiotami gospodarczymi jest już powszechne.

Na czym może polegać taka kontrola? W rzeczywistości analiza cen transferowych wymaga bardzo szczegółowej weryfikacji ekonomicznej danej firmy oraz prowadzonych przez nią transakcji. Najczęściej kontrole prowadzone są w międzynarodowych firmach. Organy podatkowe, które przedmiotowe kontrole wykonują mogą domagać się np. wykazania czy określona transakcja z powiązaną spółką została przeprowadzona. Jeśli firmie nie uda się tego wykazać to kontrolerzy traktują taki wydatek na taką transakcję jako koszt niestanowiący uzyskania przychodu co powoduje nałożenie podatku dochodowego.

Dla skutecznego zabezpieczenia się przed tego typu działaniami i ewentualnymi konsekwencjami  płynącymi z tych kontroli, przedsiębiorcy wykorzystujący w działalności wiele spółek powinni zadbać o właściwe udokumentowanie transakcji pomiędzy nimi, transakcje związane z restrukturyzacjami. Wówczas podmioty kontrolujące nie powinny kwestionować kosztów uzyskania przychodu.