Zmiany w funkcjonowaniu Systemu Dozoru Elektronicznego

W ubiegłym tygodniu przyjęty został projekt nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego. Część zakładanych zmian dotyczy także Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE).

Oznacza to de facto powrót do stanu prawnego obowiązującego jeszcze przed 1 lipca 2015 roku, a więc do stanu sprzed tzw. rewolucji w prawie karnym.

Po wejściu w życie nowych przepisów, system dozoru elektronicznego będzie mógł być wykorzystywany przy wykonywaniu kary pozbawienia wolności, a nie ograniczenia wolności. Z kolei środki karne i zabezpieczające wykonywanie w SDE będą pozostawione decyzji sądu orzekającego,  a nie jak jest to obecnie sądu penitencjarnego.

Zmiany należy ocenić pozytywnie. Skazany będzie mógł odbywać karę przy jednoczesnym wykonywaniu pracy zarobkowej i kontakcie z rodziną, oczywiście według ustalonego przez sąd harmonogramu. System ten będzie z pewnością tańszy i przyczyni się do efektywniejszej resocjalizacji skazanego.

Źródło: Komisja kodyfikacyjna prawa karnego.