Zmiany w rozliczeniach podatkowych od 2017 roku

Rozliczenia podatkowe ulegną od 2017 roku istotnym zmianom, a to głównie za sprawą uchwalonych ostatnio przez Sejm przepisów. Najistotniejsze zmiany dotkną kwestii kwoty wolnej od podatku, interpretacji podatkowych oraz zwolnień podatkowych dla funduszy inwestycyjnych.

Od Nowego Roku kwota wolna od podatku ulegnie zwiększeniu do 6600 zł, co niewątpliwie przyczyni się do poprawy sytuacji najgorzej zarabiających grup społecznych. Osoby, które nie przekroczą ww. progu będą zwolnione z rozliczeń z fiskusem. Zmianie ulegnie jednak również sposób liczenia kwoty wolnej dla osób, które zarabiają więcej niż 6600 zł. Nowe przepisy zakładają bowiem podział podatników na następujące grupy według ich dochodów:

  1. osoby zarabiające od 6600 zł do 11000 zł,
  2. osoby zarabiające od 11000 zł do 85528 zł,
  3. osoby zarabiające powyżej 85528 zł.

Pierwsza z ww. grup skorzysta na zmianie podobnie jak osoby całkowicie zwolnione z rozliczeń. Dla osób zarabiających od 11000 zł do 85528 zł, a więc jednej z najliczniejszych grup, nowe przepisy mają charakter neutralny ponieważ dla nich kwota pozostanie niezmieniona. Na zmianie stracą natomiast osoby zarabiające powyżej 85528 zł, bowiem wraz ze wzrostem dochodu kwota dla tych osób będzie się zmniejszać, a po przekroczeniu kwoty 127000 zł kwota wolna w ogóle ich nie obejmie.

Sejm dokonał również istotnej nowelizacji Ordynacji podatkowej w zakresie interpretacji podatkowych. Zgodnie z nowymi przepisami osoby, które przed dniem 15 lipca br. uzyskały korzystną interpretację podatkową, a korzyści lub oszczędności podatkowe wynikające ze zdarzeń opisanych w takiej interpretacji wystąpią dopiero w styczniu 2017 roku lub później, stracą ochronę wynikającą z takich opinii. Ochronę stracą zatem m.in. podatnicy, którzy złożyli wnioski o interpretację z duży wyprzedzeniem w celu weryfikacji skutków podatkowych amortyzacji majtku lub skutków planowanych transakcji.

Wspomnieć również należy o zmianach w rozliczeniach funduszy inwestycyjnych. Otwarte fundusze inwestycyjne w dalszym ciągu będą zwolnione z CIT, jednak zamknięte fundusze inwestycyjne, co do zasady, będą już opodatkowane podatkiem CIT, a zwolnieniu będą podlegać tylko pod szczególnymi warunkami.