Trybunał Sprawiedliwości UE o rozpowszechnianiu utworu

W dniu 13 maja 2015 roku Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosił wyrok mający istotne znaczenie dla praktyki prawnoautorskiej. Sprawa dotyczy sporu między Dimensione Direct Sales Srl Michael Labianca a Knoll International SpA (sygn. C-516/13). W dużym uproszczeniu spór sprowadzał się do tego czy samo publiczne oferowanie określonych produktów do sprzedaży (w tym również gdy oferta nie doprowadzi do sprzedaży) oraz działania reklamowe z tym z ...

Więcej

Interpretacje podatkowe – idą zmiany na lepsze

W dniu 1 lipca 2015 r. zostanie wprowadzona zasadnicza zmiana dotycząca wydawania interpretacji podatkowych przez izby skarbowe. W chwili obecnej, podatnik chcący uzyskać interpretację indywidualną w interesującej go sprawie, musi kierować wniosek do izby właściwej tylko ze względu na jego miejsce zamieszkania. Proponowana zmiana natomiast zakłada, iż podatnik będzie kierował wniosek nie tylko ze względu na właściwość miejscową izby, ale r ...

Więcej

Zmiana zasady rozliczania VAT na wyroby elektroniczne

Z dniem 1 lipca 2015 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która wprowadza tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia. Nowela polega na tym, że podatek VAT od wyrobów elektronicznych wskazanych w ustawie będzie naliczał i odprowadzał nabywca, a nie jak jest dotychczas, czyli sprzedawca. Skutkiem będzie więc wystawienie przez sprzedawcę faktury VAT na kwotę netto. Warunki zastosowania noweli są jednak następujące: ...

Więcej

Zmiany w prawie autorskim

Zapowiadane reformy prawa autorskiego nabierają realnych kształtów. 12 maja 2015 r. Rząd przyjął tzw. dużą nowelizację prawa autorskiego, o której pisaliśmy jakiś czas temu. Przewiduje ona zgodnie z założeniem szereg zmian. Zanim prawo zacznie powszechnie obowiązywać warto już teraz przedstawić najważniejsze z nich: uregulowane zostanie korzystanie z dzieł tzw. osieroconych, do których autorskie prawa majątkowe nie wygasły, a nie mo ...

Więcej

Ważność decyzji administracyjnej wydanej wiele lat temu

W dniu 12 maja 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie bardzo istotne z punktu widzenia osób, które nabyły kilkadziesiąt lat temu prawo własności nieruchomości na podstawie decyzji  administracyjnej. Przyczyną do wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny było sformułowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pytanie prawne czy art. 156 § 2 kpa w zakresie, w jakim z uwagi na znaczny upływ czasu od dnia doręczeni ...

Więcej

Skuteczniejsza ochrona świadków i pokrzywdzonych

Częstym zjawiskiem w procesie karnym jest występująca u pokrzywdzonych i świadków obawa przed zasiadającymi na ławie oskarżonych osobami. Skutkuje ona często niepełnymi zeznaniami oraz niemożliwością przypomnienia sobie zdarzeń i osób. Dowód z zeznań takiego świadka lub pokrzywdzonego często nie ma zbyt dużej wartości dowodowej dla sądu rozpoznającego sprawę co może bezpośrednio i negatywnie przełożyć się na całe postępowanie karne. Min ...

Więcej