Odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wysokości przejętego majątku

1 kwietnia 2015 r. prezydent Rzeczypospolitej Polski złożył podpis pod nowelizacją prawa spadkowego, która w zasadniczy sposób zmienia jeden ze sposobów dziedziczenia. Należy zwrócić uwagę, że do tej pory było tak, iż w przypadku niezłożenia przez spadkobiercę stosowanego oświadczenia o przyjęciu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule dziedziczenia przyjmowano, że spadek został przyjęty wprost. Skutkiem tego było dz ...

Więcej

Zatarcie skazania

1 lipca 2015 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy prawa karnego materialnego oraz przepisy postępowania karnego. Zwracamy jednak uwagę, że już od 21 marca 2015 r. obowiązują przepisy dotyczące zatarcia wskazania. Różnice pomiędzy poprzednią regulacją, a nową są zasadnicze i warto się z nimi zapoznać. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Karnego, w razie skazania na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z u ...

Więcej

Długo wyczekiwana nowelizacja prawa autorskiego

Ustawa o Prawie autorskim i prawach pokrewnych ma już ponad 20 lat. W związku z tym zdecydowano się podjąć prace nad szeroko zakrojoną nowelizacją, która miałaby dostosować przepisy tej gałęzi prawa do współczesnych warunków. Obecnie trwają prace nad trzema rządowymi projektami zmian w Prawie autorskim, które mają zostać ukończone jeszcze w czasie tej kadencji sejmu. Reforma ma w założeniu objąć zmiany dotyczące w szczególności definicji i ...

Więcej

Interesy właściciela z jego spółką wymagają podwyższonej ostrożności

Pod koniec marca 2015 r. Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, które potwierdza znaczenie i wagę unijnych przepisów i unijnej wykładni prawa w stosunku do polskich regulacji prawnych Sporna kwestia wyniknęła w związku z tym, iż spółka z o.o. domagała się pozbawienia wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego, na podstawie którego bank egzekwował dług jedynego udziałowca i członka rady nadzorczej. Spółka z o.o. poręczyła spłatę kredytu do kwoty ...

Więcej

Zmiany w prawie pracy

Rok 2015 niesie oczekiwane od dłuższego czasu zmiany w prawie pracy.  Wydają się one być korzystne zarówno dla pracodawców jak i dla pracowników.  Poniżej wskazujemy na najważniejsze z nich: a.) Badania lekarskie. Pracodawcy skorzystają na zmianie, która znosi obowiązek badań lekarskich pracownika. Ze wstępnych badań lekarskich zwolnione zostaną osoby przyjmowane do pracy u innego przedsiębiorcy. Dotychczasowe regulacje w tym zakresie ...

Więcej