Umorzenie należności, a obowiązek korekty podatku VAT

W dniu 19 listopada 2015 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę fiskusa w sprawie tzw. ulgi na złe długi w VAT. Orzeczenie to ma charakter precedensowy i jest bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Przybliżając stan faktyczny można wskazać, iż sprawa dotyczyła spółki działającej w branży budowlano-montażowej. Firma zawarła umowę konsorcjum na realizację określonego zamówienia. Kilka lat później wobec jednego z członków konsorcju ...

Więcej

Nowelizacja prawa autorskiego

W dniu 5 października 2015 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy po prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawa ta w zeszły piątek, tj. 20 listopada 2015 roku weszła w życie. Na łamach naszej strony opisywaliśmy już jej założenia, ale dla przypomnienia warto wskazać najistotniejsze zmiany, jakie ze sobą niesie: rozszerzony zostanie tzw. dozwolony użytek edukacyjny w ramach e-learningu, tylko, jeśli będzie adresowany do z ...

Więcej

Kolejne zmiany w ochronie gruntów rolnych ?

Jakiś czas temu pisaliśmy o nadchodzących w przyszłym roku zmianach dotyczących ochrony gruntów rolnych. Poprzedni parlament wprowadził regulacje, których celem było ograniczenie swobodnego obrotu gruntami rolnymi. Wraz ze zmianą władzy pojawiają się kolejne projekty, które tą ochronę mają jeszcze zwiększyć. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi już zapowiedział, że prace nad nowymi przepisami trwają. Nie jest jeszcze wiadomo czy przyjmą one ...

Więcej

Ważny wyrok ws. opcji walutowych

W ostatnim czasie pojawiło się pierwsze rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu dotyczące tzw. problemu rozliczeń opcji walutowych. Do tej pory przedsiębiorcy, którzy wskutek spadku kursu złotego stracili na opcjach walutowych, nie mogli zaliczyć związanych z tym wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Urzędy traktowały te inwestycje jako nieracjonalne. Należy również przypomnieć, iż w przypadku gdy dany przeds ...

Więcej

Brak swobody w transferze danych osobowych na amerykańskie serwery

W dniu 6 października 2015 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, który może mieć duże konsekwencje dla przedsiębiorców przechowujących dane osobowe w systemie „chmury” na serwerach amerykańskich. Do tej pory tego typu dane mogły być przechowywane na serwerach amerykańskich na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 2000 roku (2000/520/WE), zgodnie z którą wprowadzono program „Safe Harbor” tj. Bezpiecznej przystani” ...

Więcej

Transakcje handlowe w kontekście swobody zmiany waluty wskazanej w kontrakcie

W ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy ostatecznie rozstrzygnął kwestię czy przed sądem powszechnym można żądać zapłaty w walucie innej niż jest wymieniona w kontrakcie. Jak wynika z orzeczenia wydanego w 17 września 2015 roku żądanie równowartości w polskiej walucie choćby wg oficjalnego kursu jest niedopuszczalne, jeśli umowa była zawarta w innej walucie np. w euro. Sąd Najwyższy rozpoznawał sprawę o następującym stanie faktycznym. Zagrani ...

Więcej