Zmiany w zakresie wydawania ogólnych interpretacji podatkowych

Projekt ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców, będącej częścią ogłoszonej przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego konstytucji biznesu, zakłada istotne zmiany w zakresie wydawania ogólnych interpretacji podatkowych.

Zgodnie z projektem ustawy, w przypadku gdy organy administracji skarbowej przegrają w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a pomiędzy interpretacją indywidualna w danej sprawie oraz innymi interpretacjami będą wyraźne rozbieżności, minister finansów będzie zobowiązany do wydania ogólnej interpretacji podatkowej, która będzie obejmowała wszystkich podatników. Zabieg taki ma na celu ujednolicenie wydawanych interpretacji indywidualnych i zwiększenie ochrony podatników przed dowolnym działaniem fiskusa.

Ostatnie lata obfitują w sytuacje, w których fiskus, pomimo wielu korzystnych dla podatników wyroków sądów administracyjnych, jak chociażby w sprawach osób będących wspólnikami spółek komandytowo-akcyjnych, w dalszym ciągu zaskarża niekorzystne dla siebie rozstrzygnięcia, jak również w ogóle nie respektuje wydanego już orzecznictwa w nowych sprawach. Jednocześnie organy administracji skarbowej najczęściej w takich sytuacja tłumaczą, iż wyroki są wiążące tylko w danej sprawie i nie ma prawnego obowiązku uwzględniania ich w innych sprawach.

Zaproponowane zmiany dotyczące wydawania interpretacji ogólnych, choć wymagają jeszcze dopracowania, w szczególności w zakresie terminu wydania takich interpretacji i ich skutków, jak się wydaje, mogą w rzeczywisty sposób poprawić sytuację podatników-przedsiębiorców, zwiększając ich pewność w zakresie podatków, a nadto przyczynić się do ograniczenia sporów z fiskusem.

 Proponowane zmiany mają obowiązywać od dnia 1 czerwca 2017 roku.