Ważny wyrok ws. opcji walutowych

W ostatnim czasie pojawiło się pierwsze rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu dotyczące tzw. problemu rozliczeń opcji walutowych.

Do tej pory przedsiębiorcy, którzy wskutek spadku kursu złotego stracili na opcjach walutowych, nie mogli zaliczyć związanych z tym wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Urzędy traktowały te inwestycje jako nieracjonalne. Należy również przypomnieć, iż w przypadku gdy dany przedsiębiorca podpisał z bankiem ugodę, na mocy której dług umorzono to i tak ten przedsiębiorca musiał wg Urzędów Skarbowych wykazać przychód i zapłacić podatek.

Opisany stan jednak ulegnie zmianie na korzyść przedsiębiorców, a to za sprawą przywołanego powyżej orzeczenia WSA we Wrocławiu.

Przedsiębiorca, któremu umorzono dług w wysokości ponad kilku milionów złotych nie zgodził z decyzją właściwego organu podatkowego i zaskarżył ją do WSA. Sąd orzekł, iż przedsiębiorcy, któremu zredukowano zobowiązanie wobec banku nie uzyskał z tego powodu przysporzenia majątkowego. Nie musiał zatem wykazywać przychodu.

 Co to oznacza? Mianowicie przedsiębiorcy, którzy dobrowolnie zapłacili podatek od umorzonych przez banki kwot mogą starać się o jego odzyskanie. Wystarczy złożyć korektę zeznania rocznego oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Z kolei przedsiębiorcy, którzy podatek zapłacili już po upływie terminu przedawnienia chcąc podatek odzyskać, mogą skorzystać instytucji postępowania administracyjnego w postaci żądania stwierdzenia nieważności decyzji.

 Źródło: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o sygn. akt I SA/Wr 1004/15.