Kolejne zmiany w ochronie gruntów rolnych ?

Jakiś czas temu pisaliśmy o nadchodzących w przyszłym roku zmianach dotyczących ochrony gruntów rolnych. Poprzedni parlament wprowadził regulacje, których celem było ograniczenie swobodnego obrotu gruntami rolnymi.

Wraz ze zmianą władzy pojawiają się kolejne projekty, które tą ochronę mają jeszcze zwiększyć.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi już zapowiedział, że prace nad nowymi przepisami trwają. Nie jest jeszcze wiadomo czy przyjmą one postać nowelizacji do ustawy czy też będzie to zupełnie nowa ustawa. Jednak już teraz możemy przybliżyć najważniejsze założenia tego projektu:

  • prawo nabywania gruntów rolnych i prywatnych mieliby wyłącznie rolnicy indywidualni osobiście prowadzący gospodarstwo rodzinne lub planujący je założyć,
  • gospodarstwo nie będzie mogło przekraczać 300 ha,
  • przez 10 lat od dnia zakupu nie będzie można nabytej ziemi sprzedać, ani oddać w użytkowanie, chyba, że Sąd na to zezwoli,
  • spółki oraz spółdzielnie nie będą mogły w ogóle nabywać ziemi,
  • ograniczenie możliwości nabywania gruntów przez cudzoziemców,

Przewidywanie ograniczenia z jednej strony chronią grunty rolne, z drugiej jednak wydają się zbyt restrykcyjne zwłaszcza, jeśli chodzi o grunty prywatne.

Może to doprowadzić do całkowitego ustania obrotu ziemią oraz spadku jej wartości.