Nowelizacja prawa autorskiego

W dniu 5 października 2015 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy po prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawa ta w zeszły piątek, tj. 20 listopada 2015 roku weszła w życie.

Na łamach naszej strony opisywaliśmy już jej założenia, ale dla przypomnienia warto wskazać najistotniejsze zmiany, jakie ze sobą niesie:

  • rozszerzony zostanie tzw. dozwolony użytek edukacyjny w ramach e-learningu, tylko, jeśli będzie adresowany do zamkniętego kręgu odbiorców (np. uczestników określonego kursu),
  • przepisy umożliwią korzystanie z dzieł tzw. osieroconych, do których prawa majątkowe nie wygasły, a nie można ustalić ich spadkobierców. Korzystający z tych dzieł będą mogli wykupić licencję, a w razie odnalezienia właściciela przedmiotowych dzieł otrzyma on tantiemy,
  • twórcy dzieł otrzymają wynagrodzenie za książki wypożyczane przez biblioteki. W zamian za to biblioteki i inne podobne instytucje będą mogły tworzyć cyfrowe kopie utworów by uzupełniać bądź chronić własne zbiory,
  • utwory, które są niedostępne w obrocie handlowym tzw. out-of-commerce, przechowywane w archiwach będzie można digitalizować i udostępniać w Internecie po zawarciu umowy licencyjnej z organizacją zbiorowego zarządzania,
  • ustawa reguluje również kwestię tzw. pressclippingu, czyli sprzedaży przez określone firmy fragmentów lub całych tekstów prasowych, jako przeglądów prasy. Wykreślony został art. 30 ustawy, który umożliwiał takie działanie. Od teraz wydawca będzie miał prawo licencjonowania wykorzystywania artykułów na potrzeby mediów.

W założeniu, nowelizacja ustawy ma pogodzić ochronę twórców dzieł i wydawców z prawami użytkowników tych dzieł.

Już w najbliższym czasie przekonamy się czy to założenie ustawodawcy udało się zrealizować.

 Źródło: Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.