Prowadzenie działalności hazardowej na starych zasadach

Okres na dostosowanie się do wymogów wynikających z nowelizacji ustawy o grach hazardowych, dotyczy wyłącznie przedsiębiorców prowadzących działalność hazardową na podstawie koncesji lub zezwolenia wydanych przed dniem 3 września 2015 roku. Taki wniosek płynie z postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2016 roku (sygn. akt I KZP 1/16).

W myśl art. 4 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1201) podmioty prowadzące działalność hazardową do dnia 1 lipca 2016 roku mają obowiązek dostosowania się do nowych wymogów określonych w ustawie.

Na gruncie tego przepisu powstały wątpliwości co do tego, kogo obowiązuje wspomniany okres dostosowawczy. Sąd Najwyższy wyraźnie stwierdził, że wyłącznie przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność hazardową na podstawie przepisów ustawy o grach hazardowych w jej brzmieniu sprzed dnia 3 września 2015 roku są zobowiązani do dostosowania się do wymogów wprowadzonych ustawą nowelizacyjną z dnia 12 czerwca 2015 roku.

Tym samym, do dnia 1 lipca 2016 roku działalność hazardową na starych zasadach wynikających z brzmienia ustawy o grach hazardowych sprzed dnia 3 września 2015 roku mogą prowadzić wyłącznie przedsiębiorcy, którzy prowadzili swoją działalność na podstawie starych koncesji lub zezwoleń.