Zrzeczenie się prawa do zachowku

W jednym z najnowszych orzeczeń Sąd Najwyższy dopuścił możliwość zawarcia umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku pomiędzy przyszłym spadkodawcą a uprawnionym do zachowku spadkobiercą ustawowym (sygn. akt III CZP 110/16). Wyrok zapadł na gruncie sprawy mężczyzny, który chciał, aby prowadzoną przez niego firmę odziedziczył jeden z jego trzech synów. Jeden z braci, będąc świadomym konsekwencji, jakie niesie za sobą powołanie do spadku jedn ...

Więcej

Nowe typy przestępstw podatkowych

Z dniem 1 marca 2017 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu karnego, wprowadzające istotne zmiany w zakresie penalizacji przestępstw podatkowych. Nowelizacja wprowadza m.in. następujące typy przestępstw: - podrobienie lub przerobienie faktury w celu użycia za autentyczną lub używanie jako autentycznej, zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. - wystawienie fikcyjnej faktury lub faktur zawierających kwotę n ...

Więcej

Reforma unijnego prawa autorskiego

Komisja Europejska planuje wprowadzenie regulacji przyznających wydawcom prasy, zarówno tej tradycyjnej, jak i elektronicznej, praw pokrewnych związanych z korzystaniem z materiałów wytworzonych przez wydawców. Prawa te, byłyby w dużej mierze podobne do obecnego modelu praw pokrewnych przysługujących producentom muzyki czy filmów, a ich realizacja polegałaby na tym, że organizacje zbiorowego zarządzania pobierałyby od podmiotów korzystając ...

Więcej

Zmiany w zakresie wydawania ogólnych interpretacji podatkowych

Projekt ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców, będącej częścią ogłoszonej przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego konstytucji biznesu, zakłada istotne zmiany w zakresie wydawania ogólnych interpretacji podatkowych. Zgodnie z projektem ustawy, w przypadku gdy organy administracji skarbowej przegrają w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a pomiędzy interpretacją indywidualna w danej sprawie oraz innymi interpretacjami będ ...

Więcej

Zmiany w rozliczeniach podatkowych od 2017 roku

Rozliczenia podatkowe ulegną od 2017 roku istotnym zmianom, a to głównie za sprawą uchwalonych ostatnio przez Sejm przepisów. Najistotniejsze zmiany dotkną kwestii kwoty wolnej od podatku, interpretacji podatkowych oraz zwolnień podatkowych dla funduszy inwestycyjnych. Od Nowego Roku kwota wolna od podatku ulegnie zwiększeniu do 6600 zł, co niewątpliwie przyczyni się do poprawy sytuacji najgorzej zarabiających grup społecznych. Osoby, któ ...

Więcej

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. ryczałtów za nocleg

W dniu wczorajszym, tj. 24 listopada 2016 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. K 11/15 uznał, iż przepisy stanowiące podstawy roszczeń kierowców związane z ryczałtami noclegowymi są niezgodne z Konstytucją. Za niezgodny z Konstytucją został uznany m.in. art. 21a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców w związku z art. 77⁵ § 2, 3 i 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy w związku z § 16 ust. 1, 2 i ...

Więcej