Zatarcie skazania

1 lipca 2015 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy prawa karnego materialnego oraz przepisy postępowania karnego. Zwracamy jednak uwagę, że już od 21 marca 2015 r. obowiązują przepisy dotyczące zatarcia wskazania. Różnice pomiędzy poprzednią regulacją, a nową są zasadnicze i warto się z nimi zapoznać.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Karnego, w razie skazania na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Dotychczas termin ten wynosił 5 lat.

Zmiany dotknęły również okres zatarcia skazania w przypadku orzeczenia kary grzywny. Od 21 marca 2015 r. zatarcie skazania kary grzywny następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Przed nowelizacją termin ten był znacznie dłuższy i wynosił 5 lat.

Nowe brzmienie przepisów jest korzystniejsze dla osób skazanych na karę grzywny i karę ograniczenia wolności, które będą mogły w krótszym terminie uzyskać zatarcie skazania i w związku z tym czystą kartę karną.

Źródło: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Opublikowano 9 kwietnia 2015 r.