Konwent Rozwoju #4 [Think Future]

W zeszłą środę, na Konwencie Rozwoju #4 / Think Future, organizowanym jak co roku ma MTP Poznań, mec Robert Ratajczak miał przyjemność opowiedzieć o prawach do marki w kontekście planowania biznesu. Poniżej załączamy krótką foto relację z tego wydarzenia.   ...

Więcej

Wymóg wyraźnego określenia obowiązków wykonawcy w dokumentacji przetargowej.

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał w dniu 13 lipca 2017 roku postanowienie w sprawie pytania prejudycjalnego złożonego przez Krajową Izbę Odwoławczą w przedmiocie skargi Saferoad – uczestnika przetargu na utrzymanie w należytym stanie trasy ekspresowej wokół miasta Poznania ogłoszonego przez poznański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pytanie prejudycjalne dotyczyło sytuacji, w której powodem wykluczenia z przetargu po ...

Więcej

Zmiany reguł odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy w umowie o roboty budowlane

Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności został znowelizowany art. 6471 Kodeksu cywilnego dotyczący odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o roboty budowlane. Nowelizacja niesie za sobą istotne zmiany w zakresie przedmiotowym i kwotowym odpowiedzialności solidarnej inwestora. Art. 6471 Kodeksu cywilnego w swoim doty ...

Więcej

Nowelizacja KPA i ppsa w 2017 roku.

W dniu 7 kwietnia 2017 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Planowana data wejścia w życie tej nowelizacji to 1 czerwca 2017 r roku.  Zgodnie z uzasadnieniem projektu nowelizacji jej celem wprowadzenie rozwiązań, które: pozwolą usprawnić postępowania administracyjne oraz skrócić czas ich trwan ...

Więcej

Przewóz alkoholu, paliw i tytoniu pod kontrolą państwa

18 kwietnia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, ma uszczelnić system podatkowy i w związku z tym zasilić budżet państwa o ok. 1.4 mld zł w latach 2017 i 2018. Powołanemu ustawą systemowi monitorowania drogowego, co do zasady, podlegać będzie przewóz alkoholu i paliwa, których objętość przekracza 500 litrów, a także ...

Więcej