Zakaz wynajmu mieszkań spółdzielczych

W Senacie ruszyły prace nad projektem nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Przesłanką do prac nad zmianą przepisów było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku w zakresie ww. ustawy. Wydaje się jednak, że zapowiadane zmiany są zbyt daleko idące. W bieżącym brzmieniu projekt przewiduje bowiem, iż prawo do nabycia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej będzie przysługiwało jedynie osobom, które mają interes polegający na zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Oznacza to, iż że członek spółdzielni, jeśli chce nim pozostać, nie będzie mógł wynająć swojego mieszkania. Nie będzie mógł go również udostępnić rodzinie, jeżeli sam w tym samym czasie nie będzie w nim nie mieszkał.

Przedstawiona regulacja w poważny sposób ogranicza prawo własności i możliwość dysponowania mieszkaniem. W przypadku wejścia w życie ww. nowelizacji niepewna będzie sytuacja osób, które mają lokatorskie prawo do lokalu. W razie skreślenia ich z listy spółdzielców mogą oni zostać zobligowani do oddania mieszkania.

Co prawda prace nad projektem są jeszcze we wczesnej fazie, a senatorowie rządzącego ugrupowania zapewniają, że wszelkie wnioski i wątpliwości zostaną wzięte pod uwagę, to zapowiadane zmiany mogą dotknąć lokatorów i właścicieli w sposób zupełnie sprzeczny z wytycznymi orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Źródło: Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.