Ograniczenia działalności w zakresie automatów do gier

Rekwirowanie przez Służbę Celną automatów do gier (powszechnie nazywanych „jednorękimi bandytami”) od kliku lat jest problemem, z którym zmagają się polskie sądy. Kwestią tą, na skutek wniosku Sądu Okręgowego w Łodzi, zajmuje się również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Istotą sprawy, którą zajmuje się TSUE, jest ocena obowiązku notyfikacji przepisów technicznych w rozumieniu dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego.

Zgodnie z ustawą o grach hazardowych prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie automatów do gier może być prowadzona wyłącznie na podstawie koncesji na prowadzenie kasyna (art. 6 ust. 1). Przedsiębiorcy, którym zarekwirowano automaty wskazują, że przepisy dotyczące wymogu uzyskania koncesji na prowadzenie kasyna są przepisami technicznymi w rozumienia dyrektywy 98/34/WE i w związku z tym powinny zostać zgłoszone przez władze polskie Komisji Europejskiej, które de facto nie notyfikowały Komisji tychże przepisów. Z tego też przedsiębiorcy wywodzą, że okoliczność prowadzenia działalności bez koncesji nie może być przeciwko nim powoływana.

Dnia 7 lipca 2016 roku, w sprawie została wydana opinia rzecznika generalnego TSUE, która, jak należy przypuszczać, będzie miała znamienity wpływ na ostateczne orzeczenie TSUE. Rzecznik generalny, po dogłębnej analizie przepisów dyrektywy oraz ustawy o grach hazardowych, doszedł do wniosku, że przepis art. 6 ust. 1 ustawy o grach hazardowych, przewidujący wymóg prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach na podstawie koncesji na prowadzenie kasyna, nie jest przepisem technicznym w rozumieniu dyrektywy 98/34/WE.

Powyższe oznacza, że kwestionowana przez przedsiębiorców procedura ograniczenia działalności w zakresie automatów do gier może zostać uznana przez TSUE za zgodną z prawem UE. Wydania wyroku w tej sprawie należy oczekiwać za kilka miesięcy.