Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania czeka na podpis Prezydenta.

W miniony czwartek, 19 maja 2016 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw uchwaloną uprzednio przez Sejm. Nowelizacja przewiduje m. in. wprowadzenie do Ordynacji podatkowej tzw. ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Ustawa została skierowana do Prezydenta i oczekuje na jego podpis.

Za unikanie opodatkowania, ustawodawca uznał czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. Taka czynność (lub ich zespół) nie będzie skutkować osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny. Zgodnie z przedstawionym projektem klauzula ma być stosowana jedynie do czynności, które pozwolą podatnikom zaoszczędzić ponad 100.000,00 zł w skali roku.

W świetle projektowanych zmian, w przypadku zastosowania klauzuli w sytuacji unikania opodatkowania, organy podatkowe będą uprawnione do ocenienia skutków podatkowych danej czynności w taki sposób, by korzyść podatkowa osiągnięta przez podatnika została utracona. Planowane jest także powołanie Rady do Spraw Unikania Opodatkowania, która ma wydawać niewiążące pisemne opinie co do zasadności zastosowania klauzuli w danej sprawie.

Zabezpieczeniem dla podatników ma być tzw. opinia zabezpieczająca wydawana na wniosek podatnika. Tym samym, osoba, która uzyska pozytywną opinię Ministra i zastosuje się do niej, będzie miała pewność, że organy podatkowe nie zakwestionują jej aktywności. Opinia ma być wydawana w ciągu 6 miesięcy, a do wniosku o jej wydanie będzie można dołączyć dokumentację planowanych działań. Kontrowersje może budzić opłata za jej wydanie w kwocie aż 20.000,00 tys. zł. Dotychczasowe interpretacje podatkowe kosztują bowiem podatników 40,00 zł, a na ich wydanie czeka się dwa razy krócej.

Zgodnie z treścią nowych przepisów ich wejście w życie nastąpi w terminie 30 dni od ogłoszenia. Mając na względzie nadzwyczaj udaną współpracę rządu i Prezydenta można przypuszczać, iż nowe prawo wejdzie w życie do końca czerwca.